Artikkel ilmus portaalis epl.delfi.ee 19.05.2024

Inimene peab selgelt aru saama, kes on riiklikult tunnustatud tegevusloaga arst.

Eesti Päevalehes ilmus lugu sellest, kuidas psühhiaater suunas Tervisekassa rahastusega patsiendi oma alternatiivteraapiasse, mille tõenduspõhisus ei ole tõestatud. Ükski Eesti ametkond tema tegevust uurimise alla ei võta ja Eesti psühhiaatrite selts vaikib. Kuidas tagada, et inimene saab adekvaatset ravi ja kes selle eest vastutab?

Hiljutises riigikontrolli auditis on välja toodud, et Eestis puudub riiklikul tasandil ravikvaliteedi jälgimise süsteem. Riigikontrolör Janar Holm soovitab leida asutus, kelle ülesandeks on see seada ning möönab, et tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded peavad olema selged ja asjakohased ning arvestama asutuste erinevate teenuste profiili ja suurust.

Artiklit saab edasi lugeda Eesti Päevalehes