Privaatsuspoliitika

Veebilehe www.drmerilind.ee jaoks on selle lugejate ja partnerite usaldus väga oluline. Soovime, et kõik, kes siin ühel või teisel viisil enda isikuandmeid jagavad, oleksid kindlad, et hoolitsen nende andmete eest parimal võimalikul moel.

Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta www.drmerilind.ee endiste, praeguste ja tulevaste lugejate privaatsust. Sellest lähtuvalt toon välja põhimõtted, mis käsitlevad veebilehe kasutajate isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmetena käsitlen andmeid, mis on isiku poolt jagatud vabatahtlikult. Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ja muid andmeid.

Isikuandmeid kasutan vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on küsimustele vastamine ning veebilehe www.drmerilind.ee tegevusega seotud info jagamine.

Koduleht www.drmerilind.ee ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil talle usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kasutajaga on vastav kokkulepe tehtud või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

Juhul, kui saad siit eelnimetatud infot, ilma et oleksid siia enda teadmata edastanud oma andmeid, palun sellest teada anda eero@arst.ee

Igal kasutajal on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil eero@arst.ee

Küpsised

Koduleht www.drmerilind.ee kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsiooniks on analüüsida lugeja sirvimisajalugu. Kasutan seda teavet, et muuta lugeja kasutajakogemus mugavamaks ning sinu soovidele vastavamaks. Ühtlasi kasutan küpsiseid statistilise analüüsi eesmärgil ning selleks, et näidata reklaame läbi hoolikalt valitud kolmandate osapoolte rakenduste (nt Google Inc, Adroll Inc, Facebook Inc, Mailchimp jne). Annan teada, et veebileht ei oma ligipääsu ega kontrolli kolmandate osapoolte poolt paigaldatavaid küpsiseid ning nende rakendamine toimub lähtuvalt nende endi privaatsuspoliitikale.

Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas. 

Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Sellele veebilehele oma andmeid edastades ning meie veebilehe kasutamist jätkates loen, et oled tutvunud selle blogi põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud. Koduleht www.drmerilind.ee jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.

Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta ühendust blogi omanikuga: eero@arst.ee.