Lugesin Konkurentsiameti kokkuvõtet 2020. aastal jõustunud apteegireformi kohta.

Kokkuvõte:

2020. aastal jõustunud Eesti apteegireformi eesmärk oli suurendada konkurentsi ravimite müügiturul, kuid Konkurentsiameti analüüs näitab, et reform ei ole seda eesmärki täitnud. Peamised järeldused ja probleemid on järgmised:

Apteekide ja hulgimüüjate seosed: Apteegid on endiselt tugevalt seotud hulgimüüjatega, kellega nad olid seotud enne reformi. Kuigi apteekide omanikud on nüüd proviisorid, on need jätkuvalt seotud endiste hulgimüüjatega erinevate lepingute kaudu.

Frantsiisiketid ja äripinnad: Apteegid asuvad sageli üüripindadel, mis kuuluvad frantsiisiandjale või sama kontserni ettevõtetele. Eriti levinud on see headel äripindadel, näiteks haiglates või kaubanduskeskustes, kus frantsiisiketti kuuluvate apteekide sõltumatus on lepinguliselt piiratud.

Hulgimüüjate turuosad: Kaks suuremat hulgimüüjat, Magnum Medical AS ja Tamro Eesti OÜ, on suurendanud oma turuosa, mille tulemusel moodustavad nad kokku rohkem kui 80% turust. Eriti märkimisväärne on Magnum Medical AS-i turuosa, mis ligineb 50%-le.

Ravimite hinnaregulatsioon: Praegune hinnaregulatsiooni mudel ei toimi efektiivselt. Kuigi ravimite hinnad lepitakse kokku riigi ja tootja vahel, annavad tootjad hulgimüüjatele suuri allahindlusi, mis ei jõua alati jaetasandile ega tarbijateni.

Ettepanekud: Konkurentsiamet soovitab kaaluda lisameetmeid praeguse olukorra muutmiseks, sealhulgas lisanõuete kehtestamist apteekide tellimissüsteemidele, et need oleksid avatud kõikidele hulgimüüjatele ja valiksid automaatselt odavaima või parima pakkumise.

Konkurentsiameti analüüs hõlmas 42 apteeki ja keskendus konkurentsiolukorrale ning apteekide sõltumatusele pärast reformi. Reformi eesmärk oli lahutada ravimite jae- ja hulgimüügiettevõtjad, tagades, et apteegid kuuluvad proviisoromandisse ja hulgimüüjatel ei ole apteekides osalust ega valitsevat mõju.

Teema arutelu Riigikogu Sotsiaalkomisjonis veeburaris 2024.

 

Dr. Eero Merilind
Perearst
Riigikogu liige
SA Eesti Tervise Fond juhataja


Päisefoto: Envato Elements. Pilt on illustratiivne.