Sõltumata valimistulemusest leidsin kõikide erakondade programmidest ühisosa ning minu arvates on võimalik sõnastada tervishoiu saja päeva tegevused uuele valitsusele.

Tervishoiusüsteem tuleb korda teha!

Meil on juba olemas hästi ja põhjalikult koostatud haiglavõrgu arengukava, mis korrastab tervishoiusüsteemi haiglate rolli ja funktsioonide ning teenuste osas. Need haiglad, kus ei jagu patsiente ega ka arste tuleb ümber organiseerida, teenused suunata võimekamatesse haiglatesse ning vabanevat raha saab kasutada otstarbekamalt.

Arstide ja õdede puudus on oluline tervishoiusüsteemi võimekuse tõstmisel. Keeruline koroonaaeg ning ülekoormus on põhjused, miks paljud õed lahkusid.

Tervishoiusüsteemi tuleb appi tuua lisatööjõudu, nii, et arstid saaksid teha arsti tööd ja õed õdede oma: sekretär, tervisekeskuse mänedžer, terviselogistik, tervisenõustaja (health coach) on need spetsialistid, keda pikalt appi on oodatud ja tänu kellele saab otsene arstiabi töö joone peale tagasi.

Tervishoiusüsteemi tuleb appi tuua lisatööjõudu, nii, et arstid saaksid teha arsti tööd ja õed õdede oma

Perearstiabis saab koheselt hakata tugevdama juba valmisehitatud tervisekeskuseid ning luua neisse multifunktsionaalne ning patsiendisõbralik meeskond. Kohe tuleb moodustada tänapäevane klienditeeninduse süsteem, samuti piirkonna inimestele arstiabi ning tervise hoidmise ja säilitamise keskused. Koostöös perearstide, eriarstide ja sotsiaaltöötjatega.

Te kindlasti täna oma valik!

Ära jäta valimata, sinust sõltub meie riigi tulevik!

Analüüsidest piisab, vaja on otsuseid!

Tervishoiu rahastamine tuleb kohe ära otsustada, sest analüüse ja arengukavasid on tehtud juba piisavalt. Kui riiklikust rahastamisest ei jätku, tuleb anda võimalused tööandjatele, et nad saaksid täiendavalt panustada oma töötajate tervisesse.

Juhuks aga, kui tööandjal selline võimekus puudub, peab vähendama inimese enda omaosaluse suurust arstiabi saamisel. Patsiendi enda tervisekulutuste korvamiseks saaks aga sihtotstarbeliselt raha koguda isiklikule tervisekontole.

Tervishoiu rahastamine tuleb kohe ära otsustada, sest analüüse ja arengukavasid on tehtud juba piisavalt.

Haigekassa tegevused tuleb üle vaadata ning keskenduda inimese tervise hoidmisele ja säilitamisele, haigushüvitiste teema tuleb „üle anda“ töötukassale. Lisaks peab looma ka eraravikindlustuse võimalused. Ravimite kompenseerimise süsteem tuleb muuta paindlikumaks ning kaotada ebavõrdsus ravimite kompenseerimisel ainult haiguse diagnoosi alusel.

Rahva tervis on riigi tervis!

Inimeste tervise tähtsustamine tuleb muuta riigi prioriteediks number üks, s.t. arstiabi peab saama kiirelt ja õigeaegselt ning tagatud peab olema muude teenuste (järel-, taastus- ja hooldusravi) kättesaadavus, info ja nende rahastus.

Inimeste tervise tähtsustamine tuleb muuta riigi prioriteediks number üks

Soovitused uuele Riigikogule tervisesüsteemide parandamiseks, Dr Merilind blogi

Vaata ka minu soovitusi uuele Riigikogule tervisesüsteemide parandamiseks.

Inimese raviteekond algab perearsti tiimist ning inimese enda teadlikul tegutsemisel oma tervise hoidmisel ja parandamisel. Räägin siinkohal inimese terviseplaanist.

Tervise jälgimise ja haiguste ennetamise isiklik plaan sisaldaks geeniandmeid, olulisi tähtaegu tervisekontrollideks ning soovitusi, kuidas konkreetne inimene saab oma tervist kõige edukamalt hoida.

Haiguse korral lisanduks ka raviplaan, koos toitumise ja liikumise õpetusega ning vajadusel ka vaimse tervise teemalise nõustamise ja soovitustega. Tõsisema terviserikke korral peab inimesele olema tagatud hooldus ning ka hospiits ja palliatiivse ravi soovitused, samuti abistavate meeskondade kontaktid ja tegutsemine.

Eesti inimesele on vaja parimat arstiabi!

Eesti on teelahkmel ning pühapäeval valime me Eesti riigile suuna, mis määrab meie tuleviku järgnevateks aastateks. Kõik meie riigis võib järsku muutuda: haridussüsteem, riigi majanduslik toimetulek, julgeoleku olukord, töökohtade olemasolu või nende kaotamine.

Me peame hakkama suhtuma raha panustamisesse inimeste tervisesse riigile olulise investeeringuna

Inimese oma eluga hakkamasaamine on seotud tema tervise ja majandusliku olukorraga, sotsiaal- ja tervishoiussüsteem saavad inimest aidata, mistõttu ongi oluline, et suudaksime sõnastada õiged eesmärgid ning seeläbi tagada Eesti inimestele parim võimalik arstiabi.

Me peame hakkama suhtuma raha panustamisesse inimeste tervisesse riigile olulise investeeringuna.

Ärge siis unustage täna hääletamast, sellest sõltub nii meie riigi kui ka Eesti tervishoiu tulevik ja tervis!

Dr Eero Merilind MD PhD
SA Eesti Tervise Fond juhtaja