3 stsenaariumi peremeditsiini jätkusuutlikkuse tagamiseks

– Aastal 2021 toimus 8 miljonit visiiti perearstiabis (sh 5,8 miljonit perearsti vastuvõttu)

– Perearsti vastuvõtul käib aasta jooksul Eestis keskmiselt 85% nimistusse registreeritud patsientidest.

– Perearstide keskmine vanus on 58 aastat, enamus on naised.

– Eestis on avatud 840 nimistu asemel avatud 785

– Perearstita nimistud on 60 ja saa arv suureneb aastatega.

Kiire inflatsiooni tingimustes peavad perearstid kui väikeettevõtjad tagama nii hüppeliselt kasvanud püsikulude katmise kui ka vähemalt kollektiivlepingu tingimustele vastava palga oma töötajatele vaatamata sellele, et rahastaja Eesti Haigekassa näol katab palgakulu vaid osaliselt.

3 stsenaariumi, kuidas esmatasandi tervishoiusüsteem Eestis saab edasi minna

  1. Tundub, et aeg, kus igas külas oli perearstikeskus ja oma perearst hakkab läbi saama.
  2. Tervisekeskused ja satelliidid. Igas maakonnas on 1-2 tugevat tervisekeskust, kus toimib meeskondlik ja multifunktsionaalne arstiabi. Väikesemates kohtades on sisustatud arstiabipunktid, kus on pidevalt koha peal eriõde (kogemustega ning retseptiõigusega pereõde – vanasti velsker) ning arst käib kohapeal teatud päevadel nädalas ning arstiabipunktil on pidev konsultatsiooni võimalus üle videosilla tervisekeskuse arstidega.
  3. Esmatasandi võrgustamine – kus tervishoiuasutused liituvad võrgustikuks ning korraldavad töö ja personali liikumised vastavalt graafikutele ja kokkulepetele. Mittemeditsiinilise töö (kliendisuhtlus, kõnekeskus, vastuvõtule registreerimine, kinnisvarahaldus, aruanded, raamatupidamine jne) võtab üle Tugiteenuste OÜ.

Neljas stsenaarium, mis oleks kõige parem, kui tekivad integreeritud ravipiirkonnad (maakonnas paiknevad perearstid, haiglad, kiirabid, EMO), teevad koostööd ja lepivad kokku maakonna sees tervishoiuteenuse osutamise tingimused ja kes ja millal ja mis tingimustel osutab abi 24/7/365 ning korraldab arstiabi ja sotsiaalteenuseid ühise eelarve raames, nii et inimene saaks kiiresti ja õigel ajal arstiabi ning rehabilitatsiooni ja taastusravi teenuseid ning sotsiaalabi teenuseid s.h. patsienditransporti ning abivahendid.