Perearstide rahastamine Eestis käib läbi haigekassa kulumudeli. Kulumudel on selline fiktsioon, kuhu püütakse paigutada perearsti tegevused (ja kulud) exceli tabelisse ning mille alusel kujunevad perearstide lepingus haigekassaga rahanumbrid (pearaha, baasraha jne) ja mille alusel saab maksta õdedele ja arstidele töötasu.

Kulumudel sai alguse eelmisel kümnendil, kuid on siiani vastu pidanud.
Arstide ja pereõdede palgakomponenti perearstide selts ise mõjutada ei saa. See tekib kulumudelisse Tervishoiutöötajate kollektiivlepingus kokku lepitud miinimumpalga tunnihinnast. Kuna perearstidel ei ole lisateenimise võimalusi (ei saa küsida visiiditasu, ei ole valvetasusid ega lisatasusid töövälisel ajal töötamise eest), siis kõik me ootame kollektiivlepingu sõlmimist.

Huvitaval kombel perearsti tööaeg lisatakse mudelisse koefitsiendiga 0,875 (s.o 147 töötundi kuus – 168 töötunni asemel). Koefitsiendi rakendamisel tasutakse perearstidele pearaha alusel 7 tundi tööpäevas ning 1 tund tasutakse lisaks osutatud teenuste alusel teenusepõhiselt. Perearstide Selts on teinud ettepaneku tasustada perearsti tööd 8 tundi tööpäevas, nagu teistel töötajatel Eestis. Hetkel see veel lahenduseni ei ole jõudnud.

Teine anomaalia on teise pereõe rahastamisega. Perearst saab palgata teise pereõe ja haigekassa rahastab seda, aga rahastab koefitsiendiga. Kui nimistul on 2 õde, siis ei saa perearstikeskus 2 pereõe eest 12+ 1 (puhkus) täit palgafondi, vaid kõigest 11 kuu palgafondi. Mingil huvitaval hetkel on leitud, et puhkuse ajal peaksid pereõed üksteist asendama ja selle ajal tegema topelttööd.

Kolmas anomaalia on tervisekeskuste baasrahaga, kus
1) 3–5 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,93;
2) 6–8 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,89;
3) 9–11 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,88;
4) 12–14 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,87;
5) 15–20 nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,86;
6) 21 ja enama nimistuga perearsti korral on koefitsient 0,84.

Seega on lembus ja armastus koefitsientide osas säilinud, aga loodame, et varsti saabub aeg, kus perearstide rahastusest kaovad Tambovi koefitsiendid* ja kulumudel kajastab tegelikkust ning arvestab elektri ja elukalliduse tõusu adekvaatselt.

* Tambovi koefitsient (ka Tambovi konstant) nimetatakse naljatades arvu, mis liidetakse või lahutatakse saadud tulemusele või millega seda korrutatakse või jagatakse, et saada vajalik tulemus.