Tervisesüsteemide rahastamine vajab erakondadeülest kokkulepet

Tervisesüsteemide rahastamine vajab erakondadeülest kokkulepet, rahastamise suurendamist ning ravikindlustuse laiendamist [...]