Dr Rebecca Rosen (Nuffield Trusti tervishoiupoliitika vanemteadur ja üldarst Greenwichis) intervjueeris mind WHO Euroopa esinduse jaoks Eesti eksperdina, kellel on mitmeprofessionaalse meeskonnaga perearstipraksise ülesehitamise kogemus, et saada laiem vaade, kuidas valitsused mõjutavad tervishoiuteenuste osutamist.

Arutasime:

• Kuidas riikliku poliitikaga saab edendada suuremahuliste esmatasandi tervishoiuorganisatsioonide arengut;
• missugune võiks olla pakutavate teenuste valik;
• missugune ja kui suur peaks olema multidistiplinaarne meeskond;
• kuidas kavandada ja juhtida suuremahulisi esmatasandi tervishoiuorganisatsioone;
• rahastamise kord ja võimalused rahastamise juhtimiseks ja teenuste valiku;
• muudatuste hoovad/meetodid kultuuriliste ja organisatsiooniliste muutuste käivitamiseks, mis on vajalikud esmatasandi arstiabi edukaks juurutamiseks;
• selliste muutuste mõju mõõtmine ja jälgimine.

Jään ootama kokkuvõtvat raportit.