Esimese aprilli eri – anatoomia praktikum

1. aprill tõi mulle meelde minu ülikooliaja ja ühe „nalja“, [...]