Saatsin täna kirja tervisevaldkonna juhtidele. Toon selle täismahus allpool ära.

Tere!
Saadan küsimused, millele Eesti Perearstide Selts otsib lahendusi seadusandlikul tasemel.
Need küsimused on olnud õhus juba aastakümneid ja nüüd on süvenemas.
Olen rõõmus, kui saame neid teemasid süvendatult arutada ning leida lahendused, sest tegemist on inimeste tervisega ning iga kaotatud hetk võib keegi jääda ravita.
Lugupidamisega
Eero Merilind, Riigikogu liige

Küsimused on koondatud Le Vallikivi 29.septembril 2023 Viljandis peetud kõnest Eesti Perearstide Seltsi üldkogul.

 • Aksioom: Igal inimesel on olemas perearst.
  Reaalsus: Rahvastikuregistris u 18 000 (tegelikult AINULT 16 500) inimest, kellel LIHTSALT EI OLE PEREARSTI. Lisaks on meil 70 000 UKR sõjapõgenikku, kellest 2023 oktoobri seisuga on perearst 18 000-l. Nende rahastus lõppeb 31.12.23. Ehk siis gripihooajal 2024 lisandub veel 50 000 inimest, kellele esmatasandi arstiabi jääb kättesaamatuks. Kas see on aktsepteeritav, et meil on inimesed, kellele esmatasandi arstiabi lihtsalt ei olegi kättesaadav?
 • Aksioom: Igal inimeselt on õigus valida ja vahetada perearsti.
  Reaalsus: Valida ja vahetada pole midagi, hea, kui Sul on perearst üldse olemas ja puhas õnn, kui ta töövõimeline, tema teadmised ja oskused vastavad arstiteaduse miinimumnõuetele, ja ta on ka reaalselt kättesaadav ning tema tarbimisharjumused ei ületa seadusega lubatud piire. Kas see on aktsepteeritav, et perearstiabi kvaliteet ja kättesaadavus on kohati piinlikult häbiväärsed?

Kas see on aktsepteeritav, kui patsiendiohutuse eest vastutab heal juhul kohapeal tegutsev pereõde ja arsti ID kaart?

 • Aksioom: Nimistu seadusandlik piirsuurus on 2000 inimest, abiarsti olemasolul 2400 inimest. Hea Tahte Leppe (2019) kohane piirsuurus on 1600 inimest tagamaks nimistu patsientidele vajamineva kvaliteediga abi ja kättesaadavus.
  Reaalsus: 781-st nimistust 19 üle 2400 (2,5%) 130 (17%) nimistut üle 2000 inimese. Kas see on aktsepteeritav, kui meil on peaaegu iga viies nimistu suurusega, mis adekvaatse abi osutamiseks on liiga suured?
 • Aksioom: Igal perearstil saab olla 1 nimistu.
  Reaalsus: Asendusarstidena tegutsevad täna 32 perearsti, kellel on lisaks oma nimistule veel üks nimistu. Suur osa neist on soolopraksised. Ühel soolopraksise perearstil on kokku koguni 3 nimistut. Kas see on aktsepteeritav, et toimiv asendussüsteem on üles ehitatud sellise riskiga, et kui 1 isikule kukub pähe telliskivi, on selle tagajärjel nt 5000 isikut perearstita?
 • Aksioom: Nimistu pikaajaliseks asendajaks saab olla perearst, ajutiseks asendajaks (max 3 k) perearsti kutseta arst.
  Reaalsus: Asendusnimistuid on 72 ja see arv kasvab kiiresti. Neist pikimad asendused kestavad muretult 8 aastat. Ning ka pikaajaliseks asendajaks pole alati perearsti kutsega arst. Kas see on aktsepteeritav?
 • Aksioom: Nimistu omanikuks saab olla läbi selle nimistu teenust osutav perearst.
  Reaalsus: Esmatasandi maastikul on terve rida ühe perearstist omanikuga “kontserne”, kus nimistuid teenindavad variisikud ning lõtkule kvaliteedis ja kättesaadavuses vaadatakse läbi sõrmede ka siis, kui see võib viia suure riskini patsiendiohutuses. Kas see on aktsepteeritav, kui patsiendiohutuse eest vastutab heal juhul kohapeal tegutsev pereõde ja arsti ID-kaart?