Pakkusin välja 3 lahendust keeleprobleemile tervishoiusüsteemis. Lugeda saab 28. septembri Eesti Ekspressist

Eesti Ekspressi arvamuslugu, 28. september

Praegu on tekkinud kaks plahvatusohtlikku olukorda – kui eesti keelt mitteoskav patsient tuleb arsti juurde ja kui eesti keelt mitteoskav meditsiinitöötaja peab tegema tööd Eesti tervishoiusüsteemis.

Puuduliku keeleoskusega tervishoiutöötajate eest vastutab asutuse juht ning lahenduseks on keeleõppe korraldamine töökohal. Riigiasutustes on võimalik õppida võõrkeeli, seesama võimalus peab olema tagatud ja rahastatud ka tervishoiuasutustes. Kolmas võimalus on maksta tervishoiutöötajale täiendava keeleoskuse eest lisatasu.

Olukorrad, kus patsiendid võivad jääda ilma vajalikust ravist või kogevad keelebarjääri tõttu hooletust, on täiesti vastuvõetamatud.

Olukorrad, kus patsiendid võivad jääda ilma vajalikust ravist või kogevad keelebarjääri tõttu hooletust, on täiesti vastuvõetamatud. Seega peab Eesti tervishoiusüsteem käsitlema seda probleemi tõsiselt, sest see puudutab otseselt patsientide elu ja tervist ning võib rikkuda usalduse meditsiini vastu. Edasi loe Eesti Ekspressist SIIN.