Alles siis, kui saame ühiskonnas siiralt öelda, et tänased olud (Eestis või näiteks mujal maailmas pakutav) ei võimalda paremat, saame alustada eutanaasia seadustamise konarlikku teed.

Eutanaasia teema tõstatab eetilisi, moraalseid ja õiguslikke küsimusi. Sageli keskenduvad diskussioonid sellele, kas inimesel endal peaks olema õigus otsustada, kuidas nad soovivad oma elu lõppfaasi kogeda ning kas elust lahkumine võib olla meditsiinisüsteemi osa.

Eestis on alustanud tegevust abistatud suitsiidi teenuse pakkumisega ettevõtte. Valmis pannakse surmav gaas, sõlmitakse lepingud ning inimesel võimaldatakse ise elust lahkuda. Teenust pakub mittemeditsiiniline asutus. Prokuratuur on reageerinud olukorrale, kuna tegemist on reguleerimata valdkonnaga ja teenuse osutamisel võib esineda õiguslikke küsimusi.

Aga kas selline surmamine on lubatud arstile?

Pikemal saad lugeda Eesti Päevalehest SIIN.