Hooldereform tagab eakatele ja puudega inimestele väärika elu ning võimalused saada vajalikke ja kvaliteetseid hoolekandeteenuseid, aitab vähendada hoolduskoormust ja toetada hooldajaid, kirjutab Eero Merilind.

1. juulist käivitub Eestis hooldereform, mis toob kaasa olulised muudatused ööpäevaringse üldhooldusteenuste rahastamisel. Selle reformi raames suunatakse riigieelarvest raha kohalikule omavalitsusele, et vähendada hooldekodude kohatasusid ning aidata seeläbi hoolealustel ja nende lähedastel paremini toime tulla.

Eestis suureneb eakate osakaal igal aastal. Kui 2007. aastal moodustasid 65-aastased ja vanemad 17,3 protsenti kogu elanikkonnast, siis 2021. aasta alguseks oli vastav osakaal tõusnud 20,3 protsendini. Aastaks 2035 suureneb …

Pikemalt saad lugeda ERR-i veebiportaalist SIIN.