Pandeemia järgselt on suurenenud nõudlus vedelal kujul manustatavate väikelastele sobivate antibiootikumide järele ning see on tekitanud tarneraskusi. Kuigi antibiootikumid on saadaval tablettidena, on väikestel lastel nende neelamine keeruline. Olukord puudutab eelkõige koolieelikuid.

Ravimiamet on koostöös arstidega koostanud juhised, kuidas lastele tablette manustada. Juhendis on välja toodud, milliseid tablette võib poolitada või purustada ning antud soovitused tablettide manustamiseks lastele, et tagada nendele lastele saadaval olevad vedelal kujul antibiootikumid, kelle jaoks poolitatud või purustatud tabletid ei ole võimalikud.

Juhendis on välja toodud, milliseid tablette võib poolitada või purustada ning antud soovitused tablettide manustamiseks lastele.

Ravimite tootjad plaanivad tootmist suurendada järgmiseks hooajaks ning Euroopa ravimiamet on kaasatud tarneraskuste lahendamisse. Lisaks on apteekides piiratud kogustes saadaval vedelal kujul manustatavad laste antibiootikumid, sealhulgas ka võõrkeelses pakendis ravimid, mille müügiloa saamiseks anti erandtaotlus arstide erialaorganisatsiooni poolt.

Üldiselt peaks ravimitel olema kaasas eestikeelne info.  Siiski on hulgimüüjatel keeruline võõrkeelseid pakendeid leida ja Eestisse tuua.

Varasemalt esines antibiootikumide kättesaadavusega probleeme talvel, kuid koostöös tootjate ja hulgimüüjatega leiti lahendused, mis tagasid vajaliku ravi Eesti inimestele. Juhul, kui tarneraskused jätkuvad, peaksid laste antibiootikumide tarneraskused lahenema suve jooksul. Enamik tootjaid prognoosib tarnete taastumist juulis-augustis ning paari preparaadi jõudmist apteeki oodatakse aasta lõpuks.

Tsiteeritud: ERR:25.04.2023