Täna Postimehes – Pärast 2026. aastat võib tekkida olukord, kus tervishoiukulud ületavad märkimisväärselt sissetulekuid, vaatab riigikogu liige ja arst Eero Merilind lähitulevikule silma.

Tervishoidu rahastatakse Eestis ravikindlustuse ja riigi eelarve vahenditest tervisekassa kaudu. Lisaks rahastatakse tervishoidu valla- ja linnaeelarvest, patsientide omaosaluse kaudu (nt visiiditasu eriarsti visiidi puhul) ja teistest allikatest. Kohustuslik ravikindlustus kehtib Eestis alates 1992. aastast.

Tervisekassa eelarve on aasta aastalt suurenenud ning on praegu umbes 2,2 miljardit eurot. Üldistatult saab öelda, et suuremad kuluallikad … Pikemalt saad lugeda Postimehest.