Memorandum on koostatud Ellex Raidla advokaadibüroo poolt vastuseks Eero Merilinnu taotlusele leida kehtivate õigusaktide alusel lahendus esmatasandi tervisekeskuste reguleerimiseks seaduse tasandil.

Saatsin 18. mail memorandumi ja seaduse-eelnõu muudatuse ettepaneku nii Riigikogu sotsiaalkomisjonile kui ka tervishoiu korralduse ja rahastamise toetusrühmale. Minu ettepanek on käsitleda tervisekeskuste teemat sotsiaalkomisjonis. 

Dr Merilind

Hetkel puudub seaduse tasandil tervisekeskuste regulatsioon, mis on põhjustanud segadust tervisekeskuste ja teiste tervishoiuteenuseid osutavate ettevõtete vahel. Samas on muud tervishoiuteenuseid osutavad üksused nagu haiglad, kiirabibrigaadid ja perearstid seadusega selgelt määratletud. Praegu on tervisekeskused määratletud tervise- ja tööministri määruses, kus jagunevad esmatasandi ja maakondlikeks tervisekeskusteks.

Esmatasandi tervisekeskuseks loetakse taristut, kus osutatakse vähemalt nelja teenust: üldarstiabi, iseseisev ämmaemandusabi, füsioteraapia ja koduõendusteenus. Uue regulatsiooni väljapakkumisel on muudetud tingimust, et esmatasandi tervisekeskuses peab olema vähemalt kaks perearsti nimistut, mitte kolm nagu praegu kehtivas regulatsioonis.

Regulatsioon jaguneb kahe seaduse vahel: tervishoiuteenuste korraldamise seaduses määratletakse tervisekeskuse definitsioon ning ravikindlustuse seaduses reguleeritakse tervisekeskuse rahastamist. Uue regulatsiooni eelnõus on välja toodud vastavad muudatused mõlemas seaduses.

Memorandum ei käsitletud mitmeid seotud probleeme, nagu perearsti nimistu suurus, patsientide määramise kord ja tervisekeskustele esitatavad nõuded, kuna need ei olnud otseselt seotud tervisekeskuse definitsiooni küsimusega.

Memorandumiga saab tutvuda siin 

Esmatasandi tervisekeskuse defineerimine seaduse tasandil.

Esmatasandi tervisekeskuse defineerimine seaduse tasandil.

Esmatasandi tervisekeskuse defineerimine seaduse tasandil.

Esmatasandi tervisekeskuse defineerimine seaduse tasandil.

Esmatasandi tervisekeskuse defineerimine seaduse tasandil. Fotod: Eero Merilind