Võib-olla juba kuulsite, et endine Nõmme linnaosavanem ja mitmekordne minister Urmas Paet jätkab tööd europarlamendis. See tähendab, et mina alustan tema asendusliikmena riigikogulase ametis.

Juba siis, kui ma otsustasin kandideerida Riigikokku, küsisid nii mitmedki minu patsiendid, et mis neist siis saab. Võin kinnitada, et arstitööd ma ei jäta, sest ma armastan oma ametit. Ja minu patsiendid ei jää hooletusse!

Usun, et suudan ka Riigikogu kõrvalt oma patsiente ravida ning olla samal ajal ühtviisi tegus nii Nõmmel kui ka Toompeal.

Dr Jürgen Merilind tuleb appi

Tõsi, alustades tööd Riigikogus pean ma oma praksise töö natuke ümber korraldama. Jätkan siin Nõmme Tervisekeskuses perearstina osakoormusega ning juhin edasi ka meie keskuse tegevust.

Jah, järjekorrad minu juurde võivad pisut pikeneda, kuid kiireloomulised tervisemured saavad ka edaspidi alati kiiresti lahendatud.

Nii et need patsiendid, kes mulle hääle andsid ning kõik teisedki ei pea kartma, et nad jäävad nüüd perearstiabita

Praegu on tervisekeskuses ametis juba kuus perearsti ning järgmisel aastal on meid siin juba kaheksa: sügisel lisandub veel üks ja tuleval aastal veel üks perearst. Järgmisel aastal lõpetab oma residentuuri ka minu poeg, dr Jürgen Merilind, kes on mind minu nimistuga aidanud varemgi ning teeb seda ka tulevikus.

Nii et need patsiendid, kes mulle hääle andsid ning kõik teisedki ei pea kartma, et nad jäävad nüüd perearstiabita.

Dr Eero Merilind Nõmme Perearstikeskuses

Dr Eero Merilind Nõmme Perearstikeskuses. Foto: Erakogu

Olen harjunud tegutsema mitmel rindel korraga

Olen olnud üle kümne aasta Tallinna volikogu liige. Ja umbes sama palju või natukene kauem ka Nõmme linnaosakogus. Nii et poliitika tegemine ei ole mulle sugugi võõras. Vastupidi, ma tean ja tunnen poliitika „hingeelu“ ja paljusid olulisi inimesi.

Julgen arvata, et parlamendi töörütmi sisseelamine ei ole üleliia keeruline. Pealegi on mu elus olnud varemgi periood, kui pidin arstiameti kõrvalt muud tööd tegema. Näiteks tegin oma doktoritöö põhitöö – perearstina tegutsemise kõrvalt. Ja nii, et minu patsientide vastuvõtt ei kannatanud. Seega pole igapäevane pingutamine eesmärgi nimel mulle sugugi võõras.

Seisan tervishoiu arengu ja inimeste tervise eet

Riigikogus tahan lisaks tervishoiuteemadele hea seista ka noortespordi ja nende huviringide teemade eest, samuti tahan kaasa rääkida hariduse ja kultuuri arengu osas.

Tervishoiu puhul kavatsen tegutseda selle nimel, et haiglavõrgu arengukava saaks ellu viidud, tugevdada perearstisüsteemi, jõuda selleni, et igal inimesel oleks individuaalne tervise ja jälgimise, haiguste ennetamise ja ravi plaan. Ning loomulikult soovin vaadata üle ka tervishoiu rahastamise põhialused.

Ning loomulikult soovin vaadata üle ka tervishoiu rahastamise põhialused.

Eks ma olen nendel teemadel tegelikult mitmeid aastaid juba kaasa rääkinud, kuid nüüd on mul südamest hea meel, et ma saan neid teemasid puudutavat seadusandlust Riigikogus käsitleda.

Aitäh kõigile, kes andsid mulle ja Reformierakonnale oma hääle. Usun, et suudan oma ideid tervishoiu parandamiseks seal ka ellu viia.

Soovin kõikidele head tervist.

Ja tundke rõõmu saabuvast kevadest.