Alates laupäevast, 1. aprillist on Eesti Haigekassa nimeks ametlikult Tervisekassa. Minu hinnangul on Haigekassa nime muutmine Tervisekassaks on märgilise tähendusega — Eesti eesmärgiks peab olema terve ja haritud inimene.

Mida tervemad on inimesed, seda  tervem on ka ühiskond. Kui saame rohkem tegeleda haiguste vältimisega ja pikendada tervena elatud aastaid, siis loodan, et saame ühiskonnana sellest järjest rohkem kasu.

Mida tervemad on inimesed, seda  tervem on ka ühiskond.

Nime muutusega kaasnevad valitsuse määruse eelnõu kiideti tänasel istungil heaks. Eelnõu kohaselt viiakse valitsuse määrused kooskõlla seaduse muudatustega, asendades vajalikes kohtades Eesti Haigekassa nime Tervisekassaga. Kokku vajab muutmist kakskümmend määrust, annab valitsuse pressibüroo teada.

Eesti Haigekassa põhifunktsioon oli asutamise ajal solidaarse ravikindlustussüsteemi administreerimine ja ravikindlustushüvitiste võimaldamine kindlustatud inimestele. Tänaseks on võrreldes asutuse loomise hetkega saadud ülesandeid juurde, vastutatakse ka ravikindlustusega hõlmamata inimeste vältimatu abi ja rahvatervise kaitsega seotud vajalike teenuste eest.

Muutunud ülesannete tõttu sai uueks nimeks Tervisekassa, mis rõhutab asutuse tegevuse lõppeesmärki – inimese tervise hoidmist ja taastamist, mitte vaid raviarvete maksmist.

Nime muutmisega kaasnenud ühekordsed kulud ca 6000 eurot on kantud haigekassa eelarvest.