Rääkisin Postimehele, kuidas lahendada esmatasandi arstide puudust.

Täna on meil esmatasandis ca 200 arsti puudu. Meil on praegu üle 100 000 inimese ilma perearstita – (34 nimistut on ilma perearstita ja 23 nimistut, kus töötab asendusarst).

Esmatasandi arstide puuduse lahendusena on mul pakkuda: kui meil on täna ca 180 arstiteaduskonna lõpetajat, siis nad võiksid kõik töötada näiteks ühe aasta peale ülikooli lõpetamist esmatasandis ja/või valve- või asendusarstidena. Meil on täna väga kõrgel tasemel eriarste, kes pole päevagi esmatasandis töötanud. See annaks noortele ettekujutuse, kuidas peremeditsiinisüsteem töötab ja mida me siin teeme.

Pikemalt saab siis lugeda Postimehest.