Jätkan ideede tutvustamist ning selgitan, mida kujutab endast isiklik tervise jälgimise plaan.

Geenikaart ja isiklik tervise jälgimise kava

Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse arengule olulise andmebaasi, millega on liitunud üle 200 000 eestimaalase ehk ligi 20% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Välja on töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks, et edaspidi saaks geneetilist informatsiooni arvesse võttes haigusi tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida.

Kui me vaatame terviseriske, siis üldiselt kõik teavad suitsetamise kahjulikkusest, kuid viimasel ajal on järjest rohkem hakatud rääkima ka teistest tervise riskidest – liigne kehakaal ja vähene füüsiline aktiivsus. Samuti alkohol tõstab teatud kasvajate riski. Kasvajad on geenide haigused, tekkinud rikked või muutused geenides, osad nendest muutustest on pärilikud, kuid enamik neis tekib elu jooksul mitmetel erinevatel põhjustel. Lõpuks need muutused summeeruvad ja kudede rakud hakkavad käituma kontrollimatult ja tekivadki pahaloomulised kasvajad.

Inimeste geeniinfo peaks varsti jõudma terviseinfosüsteemi

ja siis on näha inimese individuaalsed riskid ning on arstil võimalik täpsemalt valida uurimise- ja ravi meetodeid ning pakkuda personaalset ravi ja ravimeid.

Üksikute haiguste (rinnavähk, emakakaela vähk, soolevähk) korral on meil täna teada missuguseid muutuseid me sõeluuringus otsime. Teiste haiguste korral annavad välised muutujad (muutunud kehakaal, liigesevalud jms) meile infot, kuid geeniandmete korral lisandub arstidele veel üks tööriist, millega saab haiget paremini ja õigeaegselt uurida, hoida inimesed kauem tervemad ja pikendada tervelt elatud aastate arvu.

Sellisel juhul saab igale inimesele koostada individuaalse tervise säilitamise, haiguste ennetamise ja ravi jälgimise plaani. Senine käskudel ja keeldudel põhinev tervise edendus muutub ning asendub inimese personaalse vastutusega oma tervise eest.

Kui laps sünnib, siis ta käib regulaarselt arstide juures oma tervist kontrollimas, sama jätkub ka koolieas. Peale kooli lõpetamist pöördutakse arsti juurde tavaliselt siis, kui kusagil on midagi viga või katki. Kui suudame anda noorele inimesele edasised juhised ja individuaalse plaani, kuidas ja millal jälgida oma tervist ning haiguse diagnoosi saanule tegevuskava, kuidas oma haigusega toime tulla ja missugustest tegevustest ja ravimitest on talle kasu ja abi, siis astume uude ajastusse Eesti meditsiinis.

Vt ka Reformierakonna terviseprogrammi:

Väärtustame tervise hoidmist ja haiguste ennetamist.
Kuigi oodatava eluea näitajate poolest on Eesti jõudnud arenenud ühiskondade hulka, on halvad tervena elatud aastate näitajad (meestel vaid 52,8 ja naistel 55,6 eluaastat). Et olukorda parandada, tuleb muuta inimeste hoiakuid, mida saab mõjutada eelkõige teadusliku maailmavaate levitamisega ja haridusega. Reformierakond ei soovi käskudel ja keeldudel põhinevat terviseedendust, kuid eeldab igaühe personaalset vastutust oma tervise eest (sealhulgas tervislikke eluviise, regulaarset tervisekontrolli, vaktsineerimist ja sõeluuringutes osalemist). Viime ellu Eesti vähitõrje tegevuskava, mille eesmärk on vähendada vähijuhtude ja -surmade arvu ning parandada vähipatsientide elukvaliteeti.

Võtame eesmärgiks igale inimesele individuaalse terviseplaani pakkumise. Kaalume igale täisealisele Eesti kodanikule tema geenikaardi loomist, mis võimaldaks inimestel paremini hinnata oma terviseriske ja teha valikuid tervishoiuteenuste vahel. Tagame inimeste senisest laiema kaasatuse tervishoiualastesse teaduslikesse uuringutesse, parandades seeläbi rahva tervist ja kindlustades neile parima võimaliku ravi.