Nädalalõpu  (27- 28.01.2023) meediapilt on huvitav –  Perearstide juurde ei saa, EMOsse ei saa, kiirabi jääbki haigla ukse taha ning lahendust ei paista kellelgi ega kusagil.

Perearsti nõuandetelefon teatab, et isikustatud nõustamist ja korduvaid retsepte saab nende käest.  Haigekassa teatab, et on valmis maksma perearstidele lisatasu, kui nad töötavad rohkem, kui 40 tundi, aga mitte rohkem, kui 52 tundi nädalas.

Esmatasandi valvekeskuste ideest on esmakordselt räägitud aastaid, otsisin ülesse oma dokumendiarhiivi ja leidsin sealt ühe pilootprojekti, mille esitasin 2010 aastal Tallinna abilinnapea Merike Martinsonile (Keskerakond).

Igaüks saab siit vaadata, kas 13 aasta jooksul on midagi toimunud.

Projekt on siin

Üldarsti  valvevastuvõtt Tallinnas

Pilootprojekt

Taust: Tallinna Lastehaigla näitel pöördub   erakorralise meditsiini osakonda   100-150 patsienti ning ca. 75% nendest juhtudest saaks lahendada perearsti vastuvõtu raames. Eestis võtab perearst   vastu tööajal kella 8.00–16.00, 40 tundi nädalas (vastuvõtt 20 tundi, lisaks koduvisiitide aeg). Seega on perearstiabi osutamine tööajaga piiratud ning töövälisel ajal peab inimene abi saamiseks kutsuma kiirabi või pöörduma ise erakorralise meditsiini osakonda või traumapunkti. Erakorralise meditsiini osakondades on pikad ootejärjekorrad seoses eriarstide (ortopeedid, üldkirurgid jt) ülekoormusega.

Lahendus: Luua keskhaiglatesse üldarstiabi  valvevastuvõtt, mis oluliselt vähendaks eriarstide töökoormust lihtsamate terviseprobleemide lahendamisel. Perearsti valvevastuvõtt teenindab patsiente töövälisel ajal ning seal töötab pere- või üldarsti oskustega arst ja abipersonal ning keskus kasutab baasiks haigla laboratoorseid ja diagnostilisi vahendeid. Sellega parandatakse erakorralise meditsiiniteenuste kättesaadavust (lüheneb ravijärjekord) ning tagatakse kvaliteetne esmatasandi erakorraline arstiabi perearstide töövälisel  ajal. Samuti väheneb töökoormus keskhaigla valveringile.

Eesmärk: Aastase pilootprojekti raames on plaanis luua ühe Tallinna keskhaigla  (Ida–Tallinna Keskhaigla või  Lääne-Tallinna Keskhaigla) või regionaalhaigla (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) baasil erakorralise meditsiini osakonna lähedusse üldarsti valvevastuvõtt. Aasta jooksul on plaanis anda esmatasandi erakorralist kvaliteetset abi kuni 13 000 patsiendile.

Teenus: Valvevastuvõtt on oma sisult ülesehitatud lähtuvalt Rootsi mudelist. Valvevastuvõtt töötab 5 päeva nädalas kella 16.00-22.00. Erakorralise meditsiini osakonda lihtsama terviseprobleemiga (kõrge palavik, ülemiste hingamisteede haigused, iiveldus jms) pöördunu suunatakse valvearsti valvevastuvõtule. Valvearst diagnoosib haiguse, suunab vajadusel laboratoorsetele või diagnostilistele uuringutele, määrab haige ravi, nõustab edaspidise tegevuse osas ning viib läbi muid vajalikke toiminguid.  Teenus osutatakse ambulatoorsel viisil ning selleks kasutatakse haigla baasi (ruumid, sisseseade, laborid, diagnostikaseadmed jms). Esialgu on planeeritud valvevastuvõtu pinna suuruseks 150 m2, kus hakkab tööle 2 valvearsti, 2 pereõde, assistent ja administratiivjuht. Arvestades Tallinna Lastehaigla näidet, siis päeva keskmiseks koormuseks perearsti valvevastuvõtule kujuneb 50-75 patsienti. Ühel arstil kulub patsiendi teenindamiseks 15 min.  Personali vajaduse hindamisel on arvestatud töö iseloomu, koormust kui ka asendamise vajadust.

Pilootprojekti vedajad:  XXXXXX, XXXXXXXXXX OÜ omanik ja juhatuse liige

                                                  Eero Merilind, OÜ Meditiim Perearstikeskus perearst

Pilootprojekti ajagraafik:

  1. 01.12.2010-31.03.2011: keskhaiglaga ruumide kasutamiseks läbirääkimiste pidamine ja rendilepingu sõlmimine, haigekassaga läbirääkimiste pidamine ja lepingu sõlmimine, ruumide sisustamine ja litsentseerimine.
  2. 01.04.2011-30.06.2011: tööprotseduuride loomine, IT valmisoleku tagamine, personali valik ning  lepingute sõlmimine, töökorralduse täpsustamine haiglaga (registratuur, labor jms)
  3. 01.07.2011: üldarsti valvevastuvõtu teenuse käivitamine.
  4. 01.07.2011-31.12.2011: üldarsti valvevastuvõtu teenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi pidev parendamine, kokkuvõtete tegemine 6 kuu tegevustest ja läbirääkimiste pidamine Haigekassaga seoses edaspidiste plaanidega tegevuse jätkamiseks.

Pilootprojekti maksumus: Pilootprojekti rahastatakse Haigekassa eelarvest ning projektipõhiselt. Pilootprojekti kogupikkuseks on arvestatud 6 kuud ning maksumuseks kujuneb 1,5 miljonit krooni.

Projekti jätkusuutlikus: Juhul kui projekt on edukas (kvaliteedi ja kvantiteedi näitajad täidetakse) on plaanis teenuse pakkumist laiendada Tallinnas, Pärnus, Tartus ja Jõhvis.

Seotud arengukavad:

  1. Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020
  2. Tallinna Tervise Arengukava 2007-2015
  3. Eesti Haigekassa 4 aasta kulude ja kulude katteallikate planeerimise  põhimõtted aastateks 2011-2014