Perearsti nõuandetelefon 1220 annab abi ka töövälisel ajal ja nädalavahetusel. Kokku on lepitud, et:

nädalavahetusel ja riigipühadel ajavahemikul 08.00-22.00 pikendavad hädavajadusel 1220 arstid korduvaid retsepte ja dokumenteerivad epikriisis patsiendi töövõimetuslehe vajaduse. Tavapärane isikustatud nõustamine toimub lisaks nädalavahetustele ka tööpäeviti, aga siis retsepte ei väljastata ja TVL märkeid ei tehta.

1220 isikustatud nõustamise põhimõtted:

  • 1220 väljastab vajadusel korduva ravimi retsepti ühele originaalile või 7 päeva ravimi koguse, edasiseks suunab patsiendi oma perearstile. 1220 ei väljasta ravimi esmast retsepti.
  • 1220 ei väljasta rahustite, potentsiravimite, uinutite ja psühhotroopsete ravimite retsepte.
  • 1220 ei väljasta antibiootikumide retsepte v.a ägeda tsüstiidi raviks esmavaliku antibiootikum EPS/EIS haiglaväliste infektsioonide ravijuhise alusel.
  • 1220 nõustab patsienti kroonilise haiguse ägenemise puhul, vajadusel raviskeemi muutes või täiendades, kuid lõplikuks kroonilise haiguse raviskeemi korrigeerimiseks suunab 1220 patsiendi oma perearstile.
  • 1220 võib patsiendi vajadusel EMO-sse suunata, dokumenteerides soovituse ka epikriisi. Teistele eriarstidele, uuringutele või analüüsidele 1220 ei saada.
  • 1220 dokumenteerib epikriisi patsiendi töövõimetuslehe vajaduse, soovitusega et patsient kohustub esimesel võimalusel ühendust võtma oma perearstiga, kes teeb otsuse TVL väljastamise osas.
  • 1220 ei tohi suunata patsiente HK poolt mitterahastatavale teenusele. Kui patsiendil selline soov on, siis piirdub 1220 soovitus teavitusega vastava tasulise teenuse olemasolust.