20. jaanuar 2023 / EESTI ARSTIDE LIIT teatab

Head kolleegid!

Täna allkirjastati uus kollektiivleping aastateks 2023–2024.

Tunnitasude alammäärad tõusevad alates aprillist 2023 ümmarguselt 20 protsenti ja järgmisel aastal veel 10 protsenti. Miinimumtunnitasu on alates 01.04.2023.a arstil (sh residendil) 17,88 eurot, eriarstil 19,45 eurot; alates 01.04.2024.a arstil 19,67 eurot, eriarstil 21,40 eurot.

Et rohkem väärtustada tööd, mida tuleb teha väljaspool tavatööaega, suurendatakse öösel ja nädalavahetusel töötamise lisatasusid ja valveaja tasu koduvalvetes. Alates 1. aprillist 2024 makstakse tervishoius öösel 1,4-kordset ja laupäeval-pühapäeval 1,25-kordset töötasu. Kusjuures nädalavahetuse öötundidele rakenduvad mõlemad koefitsiendid (praegu on nädala sees ja nädalavahetusel öötunnid sama hinnaga). Koduvalve tasu on alates 2024.a vähemalt 20% töötasust. Kollektiivleping tagab ka lisapuhkuse, reguleerib töö- ja puhkeaega ning täienduskoolituse ja töötervishoiu tingimusi.

Arstide liidu president Jaan Sütt võttis tulemused kokku nii: „Meie tervishoiu suurim mure on arstide ja õdede puudus. Kollektiivleping ei lahenda kõiki sellest tingitud probleeme, aga tänu paremini motiveeritud töötajatele ei lähe ehk olukord hullemaks.“

Tervitades

Katrin Rehemaa