17. jaanuaril 2023 oli riikliku lepitaja juures koosolek, kus jõuti kokkuleppele järgmise kahe aasta kollektiivlepingu tingimustes. Alates 1. aprillist tõusevad tervishoiutöötajate tunnitasu alammäärad 20%.

Miks ja kuidas kollektiivleping mõjutab perarstide tööd?

Perearstidel on teenuste rahastamise aluseks kulumudel, mis peaks katma kõik tegevusega seotud kulud. Meil ei ole väga palju võimalusi lisateenimiseks – valvetasusid, visiiditasu, nädalavahetuse lisatasusid ei saa perearstid teenida. Õdede ja arstide palganumber tuleb kollektiivlepingu miinimumtasu pealt arvestada.

Üks väike tõrvatilk on kulumudelisse sisse jäänud ning Perearstide Selts tegi arupärimise terviseministrile. Nimelt Haigekassa rahastab perearsti tööd 7 tundi päevas, aga ma siiski loodan, et töötasu arvestuse aluseks saab võtta 8 tundi päevas, nagu kõikidel teistel töötajatel Eestis.

Kollektiivlepingu tekstiga töö käib ning loodan, et varsti saab näha ka õigeid numbreid ning minna õdedele rõõmusõnumit teatama.

Seniks veel veidi kannatust!